Pe 7.4.2017

Karmina ŠilecKarmina Šilec

1. Sinulla on laajasti kokemusta tuomaristotyöstä kuorokilpailuissa ja festivaaleilla. Olit Tampereen Sävelen kuorokatselmuksen tuomaristossakin jo aiemmin, vuonna 2005. Kuorokatselmus ei oikeastaan ole kilpailu, mutta se on kuoroille hieno mahdollisuus esiintyä kansainvälisille asiantuntijoille ja saada palautetta. Mikä sinulle on tuomaristotyössä tärkeää?
Tuomaristo ei koskaan edusta ”absoluuttista totuutta”. Minusta kilpailujen arvo kuoroille on siinä, että ne saavat palautetta asiantuntijoilta, positiivisia neuvoja vastaisen varalle ja käsityksen siitä, mikä kuoron tilanne on sillä hetkellä. On tärkeää, että tuomaristo on demokraattinen ja moniääninen. Musiikki ei ole urheilua, joten mitään objektiivisia mittareita ei ole. Itse pyrin tarkkailemaan luovuutta, musikaalisuutta, esiintymistä ja kommunikointia. Hyvä ohjelmistosuunnittelu ja kuoron sointi ovat myös erittäin tärkeitä asioita, ja nuottikuvan noudattaminen ja hyvä sävelpuhtaus ovat tietenkin perusasioita.

2. Millaiset kuoroesitykset koskettavat ja inspiroivat sinua?
Jokainen esitys on ainutkertainen kommunikointitilaisuus. Arvostan suuresti sitä, että laulajat kommunikoivat keskenään ryhmän sisällä ja sitä kautta yleisönkin kanssa. Tällä en toki tarkoita sitä, että pitäisi tehdä show-ohjelmia tai koreografioita, lisätä liikettä musiikkiin itsetarkoituksellisesti silloin, kun siihen ei ole mitään syytä... On tärkeää, että joka ikinen laulaja on mukana tilanteessa ja että ensemblellä on selkeä tarkoitus toiminnassaan. Minulle on tärkeää, että voin luottaa esiintyjiin ja uskoa heihin.

3. Olet johtanut erinomaista Carmina Slovenica –kuoroa vuodesta 1989. Miksi työskentelet nimenomaan kuorojen kanssa?
Kuoro on yhteisö, joka heijastaa ihmisen halua olla toisten ihmisten kanssa. Yhteisöstä tulee yksilö, yksilöistä tulee yhteisön osia. Yksilöimätön ääni tai äänien moninaisuus: yksilöiden yhdistyminen kuoroksi luo illuusion ihmiskunnasta yhtenä olentona. Tämä on aina kiehtovaa. Kuoro on eräitä harvoja ihmisjoukon tyyppejä, joka ei lähtökohtaisesti ole ideologinen – siis poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen tai uskonnollinen. Minulle kuoro edustaa yksilöiden korkeamman asteen yhteistyötä; se on hieno tapa tehdä asioita yhdessä.

4. Olet luonut käsitteen, jota kutsut nimellä Choregie. Mitä se on?
Choregie on sekä taiteellinen konsepti että menetelmä. Oleellisesti menetelmässä on kyse luovan tilan luomisesta. Siinä yhdistyvät didaktiikka, ryhmäytyminen, kehon ja mielen laboratorio ja ihmisäänen syväluotaus, ja niin edelleen. Haasteena on pitää kaikki nämä parametrit liikkeessä koko esityksen ajan. Choregie voisi olla vaikkapa musiikkia, joka viittaa tai reagoi muihin aloihin. Minusta musiikista tulee uudella tavalla kiinnostavaa, jos sillä on yhteyksiä ulkomusiikillisiin asioihin. Musiikki, kieli, äänen tuotto, visuaalisuus ja liike ovat olemassa rinnakkain tai vastakkain, tasa-arvoisina. Äänellä ja kuvalla on erilaiset merkitykset, ja niitä yhdistämällä saa aikaan kiehtovia uusia merkityksiä.

In english