Seminaari

Suomen Säveltäjien seminaari: Alueellinen taidepolitiikka

Moderaattori: Markus Leikola (toimittaja)
Puhujat: Hanna Susitaival (erityisasiantuntija, Taiteen edistämiskeskus), Pauli Rautiainen (tutkija, julkisoikeuden apulaisprofessori, Tampereen yliopisto), Veli-Markus Tapio (erityisasiantuntija, Suomen Kulttuurirahasto)

Mikä on kulttuurin ja taidelaitosten tulevaisuus metropolialueiden ulkopuolisessa Suomessa? Minkälaisia poliittisia ristipaineita valtion nykyään harjoittamaan aluepolitiikkaan kohdistuu politiikan kentän eri laidoilta ja yhteiskunnan eri intressiryhmistä? Mikä on alueellisen taidepolitiikan merkitys laajemman aluepolitiikan osana ja kuinka kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus vaikuttaa kulttuurin saatavuuteen ja monipuolisuuteen kasvukeskusten ulkopuolisessa Suomessa?

Tampere Biennalen ja Suomen Säveltäjät ry:n seminaari päivittää alueellisen taidepolitiikan nykytilan ja luo katseen maamme kulttuurisen hengenviljelyn tulevaisuuden näköaloihin.

Tuotanto: Suomen Säveltäjät ry